Trwa ładowanie...
bDTjYVsl

Notowania

KPPD: strona spółki
23.11.2020, 15:02

KPD zakupy surowca w 2021 roku

Zarząd Spółki KPPD-Szczecinek SA informuje o zakończeniu procesu zawierania umów na dostawę podstawowej masy surowca drzewnego w roku 2021. Umowy, na ogólną kwotę 90,3 mln zł netto, zostały podpisane z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych (RDLP):
- RDLP w Szczecinku - na kwotę 64,8 mln zł netto, - RDLP w Pile - na kwotę 16,0 mln zł netto, - RDLP w Szczecinie - na kwotę 9,5 mln zł netto. Wszystkie umowy regulują ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne Nadleśnictwa wchodzące w skład każdej RDLP. W umowach zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, przy czym ich wysokość nie przekracza 10% wartości każdej umowy. Umowy nie zawierają zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Inne komunikaty

bDTjYVsT