Trwa ładowanie...
bDyywJVh

Notowania

BLOOBER: strona spółki
23.11.2020, 17:18

BLO Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na dzień 8 grudnia 2020 r.

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 23 listopada 2020 r. wypłynęło do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie zmienionego projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 grudnia 2020 r. :
- do punktu 6 ppkt b) porządku obrad – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki; Zgłoszenie, projekty uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniające wyżej wskazany projekt uchwały stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-11-30
BLO Realizacja programu skupu akcji własnych
177,80
0,00
2020-11-30
BLO Realizacja programu skupu akcji własnych
183,60
0,00
2020-11-26
BLO Realizacja programu skupu akcji własnych
184,00
-2,28
2020-11-26
BLO Realizacja programu skupu akcji własnych
184,00
0,00
2020-11-25
BLO Realizacja programu skupu akcji własnych
178,00
0,00
2020-11-25
BLO Zwrot kosztów produkcji i marketingu gry "Observer: System Redux"
178,00
0,00
2020-11-24
BLO Data dzienna premiery gry “DARQ: Complete Edition” wydawanej przez spółkę zależną Emitenta
172,00
0,00
2020-11-23
BLO Realizacja programu skupu akcji własnych
153,20
+12,27
2020-11-23
BLO Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na dzień 8 grudnia 2020 r.
153,20
+12,27
2020-11-20
BLO Realizacja programu skupu akcji własnych
149,80
+2,27
bDyywJVP