Trwa ładowanie...
bDJMiXzF

Notowania

XTPL: strona spółki
23.11.2020, 19:54

XTP Czwarte wezwanie akcjonariuszy posiadających akcje serii P do złożenia dokumentów akcji

Zarząd XTPL S.A. ("Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariuszy posiadających akcje serii P do złożenia Emitentowi dokumentów akcji w terminie do 31 grudnia 2020 roku w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 10.00 do 15.00 w siedzibie Emitenta znajdującej się przy ul. Stabłowickiej 147 we Wrocławiu.
Moc obowiązująca dokumentów akcji serii P Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Przez okres kolejnych pięciu lat po tej dacie dokumenty akcji serii P będą miały wyłącznie moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. To wezwanie jest czwarte, spośród pięciu wymaganych opisanymi przepisami prawa. Uwaga: Wezwanie dotyczy wyłącznie akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta serii P, które są jedyną serią akcji Emitenta, która nie jest zdematerializowana i nie jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W konsekwencji, wezwanie nie dotyczy akcjonariuszy, którzy posiadają pozostałe zdematerializowane i dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcje Emitenta, które są zapisane na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy i Ci akcjonariusze nie muszą podejmować żadnych działań w związku z tym wezwaniem. Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Inne komunikaty

bDJMiXAn