Trwa ładowanie...
bDyZMMAB

Notowania

MENNICA: strona spółki
26.11.2020, 18:56

MNC Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020 ("Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 26 listopada 2020 roku, transakcji nabycia łącznie 1685 akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie 19,50 zł za łączną kwotę 32.857,50 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).
Akcje nabyte w dniu 26 listopada 2020 roku w ramach Programu stanowią 0,0033 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0033 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1685 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 37054 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,0725 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0725 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 37054 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 707.370,50 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Inne komunikaty

bDyZMMBj