Trwa ładowanie...
bDAZPjKJ

Notowania

TIG Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – pełnomocnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 listopada 2020 r.

Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”, „TIG”) informuje, że w dniu 26 listopada 2020 r. Spółka otrzymała zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 4) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 623 z późn. zm.), w związku z umocowaniem zawiadamiającego do reprezentowania czterech akcjonariuszy TIG na walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 25 listopada 2020 r.
W załączeniu Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia.

Załączniki

Inne komunikaty

bDAZPjLr