Trwa ładowanie...
bDAZFYvF

Notowania

TIG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 listopada 2020 r.

Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 25 listopada 2020 r. (dalej: „WZ”):
- Pan Piotr Kumięga, któremu przysługiwało 8.372.671 głosów, tj. 36,170% głosów na WZ i 24,476% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, - Pan Mateusz Holly, któremu przysługiwały 6.842.133 głosy, tj. 29,558% głosów na WZ i 20,002% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, - Pan Mariusz Muszyński, któremu przysługiwało 2.150.000 głosów, tj. 9,288% głosów na WZ i 6,285% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, - Pretium Investments ASI Sp. z o.o. (podmiot zależny od Pana Mariusza Muszyńskiego), której przysługiwały 5.783.334 głosy, tj. 24,984% głosów na WZ i 16,907% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, Wszyscy wyżej wymienieni akcjonariusze byli reprezentowani przez pełnomocnika, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Emitenta raportem bieżącym nr 41/2020.

Inne komunikaty

bDAZFYwn