Trwa ładowanie...
bDIjWcXV

Notowania

WSE Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 27 listopada 2020 r.

Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) niniejszym przekazuje w załączeniu treść wszystkich uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 listopada 2020 roku.
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusz zgłosił projekty uchwał nr 4, nr 5 oraz nr 6, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, których treść znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu. Emitent informuje również, że: - następujące uchwały zostały podjęte: a) uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.11.2020 r.; b) uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.11.2020 r.; c) uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.11.2020 r.; oraz d) uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.11.2020 r. - następujące uchwały nie zostały podjęte: a) uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.11.2020 r.; b) uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.11.2020 r.; c) uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.11.2020 r. Ponadto, do następujących uchwał zostały zgłoszone sprzeciwy: a) Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.11.2020 r.; b) Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.11.2020 r; c) Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.11.2020 r.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-02-26
WSE Registration of the changes in Articles of Association of the Company.
1,16
-0,86
2021-02-26
WSE Rejestracja zmiany Statutu Spółki.
1,16
-0,86
2021-02-25
WSE Conclusion of an agreement on the sale of the Issuer's subsidiaries, i.e. Work Service Czech s.r.o. and Work Service Slovakia s.r.o. to GI International SRL and agreeing the repayment terms and settling part of the loan amount received under the Financing Agreement.
1,18
+7,09
2021-02-25
WSE Zawarcie umowy sprzedaży spółek zależnych Emitenta tj. Work Service Czech s.r.o. oraz Work Service Slovakia s.r.o. do GI International SRL oraz uzgodnienie warunków spłaty i rozliczenie części kwoty pożyczki otrzymanej na podstawie Umowy Finansowania
1,18
+2,70
2021-02-19
WSE Receipt by the Issuer's attorney of information on the legal validity of the decision on the approval of the partial arrangement with the Banks adopted in the proceedings for approval of the arrangement
1,14
0,00
2021-02-19
WSE Otrzymanie przez pełnomocnika procesowego Emitenta informacji o uprawomocnieniu się układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
1,14
0,00
2021-02-10
WSE Obtaining the approval of the Issuer's Supervisory Board for the implementation of the intended sale transactions of the Issuer's subsidiaries, i.e. Work Service Czech s.r.o. and Work Service Slovakia s.r.o. to GI International SRL
1,17
-1,37
2021-02-10
WSE Uzyskanie akceptacji Rady Nadzorczej Emitenta dla realizacji zamierzonych transakcji sprzedaży spółek zależnych Emitenta tj. Work Service Czech s.r.o. oraz Work Service Slovakia s.r.o. do GI International SRL
1,17
-1,37
2021-02-10
WSE Making public of delayed confidential information concerning the Issuer's intention to pursue a transaction consisting the sale of the Issuer's subsidiaries, i.e. Work Service Czech s.r.o. and Work Service Slovakia s.r.o. to GI International SRL.
1,17
-1,37
2021-02-10
WSE Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia przez Emitenta zamiaru realizacji transakcji polegających na sprzedaży spółek zależnych Emitenta tj. Work Service Czech s.r.o. oraz Work Service Slovakia s.r.o. do GI International SRL
1,17
-1,37
bDIjWcYD