Trwa ładowanie...
bEDtCTUB
Notowania
FERRUM: strona spółki
30.11.2020, 23:14

FER Zawarcie umowy zmieniającej termin spłaty pożyczek udzielonych Emitentowi

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2020 oraz raportów wcześniejszych dotyczących finansowania dłużnego FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka"), jak również informacji nt. zobowiązań Spółki z tytułu pożyczek ujawnianych w raportach okresowych, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 30 listopada 2020 r. zawarł
z Watchet Sp. z o.o. („Watchet”), Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („FIPP FIZAN”), PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („PFR Inwestycje”) jako pożyczkodawcami Spółki oraz obligatariuszami obligacji wyemitowanych przez Watchet na potrzeby wypłaty pożyczek udzielonych Spółce i administratorem zabezpieczeń ustanowionych na zabezpieczenie takich obligacji, wielostronną umowę wydłużającą termin spłaty pożyczek udzielonych Spółce („Umowa”). Zgodnie z Umową strony uzgodniły, że data ostatecznej spłaty pożyczek udzielonych Spółce przez Watchet w łącznej kwocie 69,7 mln zł oraz pożyczki udzielonej Spółce przez FIPP FIZAN w kwocie ok. 27,5 mln zł, przypadać będzie w dniu 30 listopada 2022 roku. Jednocześnie strony potwierdziły, że wszystkie zabezpieczenie spłaty ww. pożyczek ustanowione przez Emitenta pozostają w mocy. Ponadto Spółka zobowiązała się dostarczyć Watchet oraz FIPP FIZAN oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz ww. pożyczkodawców. Pozostałe postanowienia dokumentów finansowania odnoszących się do ww. finansowania pozostają niezmienione i w pełnej mocy.

Inne komunikaty

bEDtCTVj