Trwa ładowanie...
bDUqhkth

Notowania

TXM: strona spółki
3.12.2020, 20:35

TXM Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 3 grudnia 2020 roku

Zarząd TXM S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ") podjęte w dniu 3 grudnia 2020 roku, wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym oraz łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się".
Ponadto, Zarząd informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bDUqhktP