Trwa ładowanie...
bDTrYVpN

Notowania

TIG Strategia rozwoju Tech Invest Group / Erato Energy na lata 2021-2022

Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. (dalej: „TIG”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2020 r. przyjął strategię rozwoju Tech Invest Group / Erato Energy na lata 2021-2022. Dokument ten stanowi załącznik do niniejszego raportu.
W ramach nowej strategii zostały określone następujące kierunki rozwoju: - wzmacnianie pozycji na rynku fotowoltaiki, - wejście w nowe sieciowe kanały dystrybucji (partnerzy będący podmiotami o wysokich pozycjach w swoich segmentach działalność) celem pozyskania nowych klientów, - rozwijanie oferty dla klientów o nowe produkty i usługi (pompy ciepła, banki energii, stacje ładujące, farmy fotowoltaiczne), - rozwój działalności inwestycyjnej, - inwestycje zmierzające do komercjalizacji technologii dla branży OZE, - wzmocnienie synergii między Erato Energy i spółkami portfelowymi (QNA Technology Sp. z o.o. wytwarzająca kropki kwantowe, które mają potencjał zrewolucjonizować kilka rynków, w tym rynek fotowoltaiki), - wykorzystanie potencjału branży OZE. Nowa strategia związana jest z przeprowadzaną transakcją, o której Emitent informował w raportach bieżących, polegającą na tym, że: - TIG nabył 100% udziałów Erato Energy Sp. z o.o., - obie spółki połączą się poprzez przejęcie Erato Energy Sp. z o.o. przez TIG, - połączony podmiot pod zmienioną nazwą Erato Energy S.A. będzie prowadził działalność na rynku OZE (zwłaszcza fotowoltaika), - dotychczas realizowana przez Emitenta działalność inwestycyjna zostanie przeniesiona do nowo utworzonej spółki TIG ASI Sp. z o.o., gdzie będzie kontynuowana i rozwijana. Erato Energy Sp. z o.o. to doświadczona firma prowadząca działalność w obszarze odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika), dostarczając nowoczesne i ekologiczne rozwiązania dla klientów detalicznych oraz przedsiębiorstw. Spółka posiada ok. 100-osobowy zespół, a na 2020 r. szacuje osiągnięcie ok. 50 mln zł przychodów (wzrost o 550% r/r) i ok. 7 mln zł zysku netto (wzrost o 520% r/r). W związku z dynamicznym rozwojem spółka przewiduje osiągnięcie w 2021 r. ok. 140 mln zł przychodów oraz ok. 21 mln zł zysku netto. W ramach nowej strategii w obszarze inwestycyjnym grupa kapitałowa będzie działać dwutorowo: - inwestycje mające na celu trwałą rozbudowę grupy kapitałowej (zapewniające efekt synergii w podstawowej działalności operacyjnej na rynku OZE), - klasyczna działalność inwestycyjna w akcje i udziały spółek niezapewniających efektu synergii, ale z dużymi perspektywami i wysoką potencjalną stopą zwrotu. Nowa strategia rozwoju została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Załączniki

Inne komunikaty

bDTrYVqv