Trwa ładowanie...
bEgJSdLp

Notowania

HOTBLOK: strona spółki
10.12.2020, 21:58

CAI CARLSON INVESTMENTS S.A.-informacja poufna w sprawie wpisu CARLSON INVESTMENTS Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. do rejestru zarządzających ASI

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”) niniejszym informuje, iż w związku z wnioskiem w zakresie wpisu CARLSON INVESTMENTS Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w organizacji (dalej jako „Zarządzający ASI”) do rejestru zarządzających ASI złożonym w dniu 17 września 2020 r., powziął w dniu dzisiejszym informację od Pełnomocnika, iż Komisja Nadzoru Finansowego nie zgłasza zastrzeżeń do treści statutu oraz opisu polityki i strategii inwestycyjnej i kwalifikuje się jako działalność podlegająca wpisowi do rejestru zarządzających ASI.
Tym samym Emitent rozpoczyna działania i kolejne kroki mające na celu dokonanie prawomocnego wpisu CARLSON INVESTMENTS Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. do stosownego rejestru zarządzających ASI. Celem powołania CARLSON INVESTMENTS Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. jest realizacja nowej strategii Emitenta. Jej założenia i główne kierunki rozwoju Spółki zostaną podane do publicznej wiadomości po dokonaniu rzeczonego wpisu do rejestru zarządzających ASI. Jednocześnie Komisja Nadzoru finansowego, na podstawie art. 50 § 1 k.p.a. zwróciła się do Emitenta o przedłożenie statutu Spółki oraz dokumentów polityki i strategii inwestycyjnej ASI, do dnia 18 grudnia 2020 r. Komisja również zawiadomiła Emitenta, że wobec konieczności dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów, termin zakończenia całego postępowania został przedłużony na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Inne komunikaty

bEgJSdLX