Trwa ładowanie...
bETepkfF
Notowania
EUROCASH: strona spółki
15.12.2020, 19:08

EUR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A.

Zarząd Eurocash S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurocash S.A., które odbyło się i zakończyło w dniu 15 grudnia 2020 roku („NWZ”), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ:
Politra B.V. S.a r.l.: 60.614.240 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 60.614.240 głosów na NWZ, co stanowiło 76,85% głosów na NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 43,55%. Całkowita liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych według stanu na dzień NWZ akcji Spółki wynosiła 139.163.286 głosów. W NWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 78.872.508 głosów, tj., 56,67% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty

bETepkgn