Trwa ładowanie...
bDXHUorp

Notowania

PBG: strona spółki
15.12.2020, 23:54

PBG Otrzymanie od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ramach budowy Tłoczni Kędzierzyn

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka” lub „PBG”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „GAZ–SYSTEM” lub „Zamawiający”) oświadczenie o odstąpieniu przez GAZ–SYSTEM od umowy, której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Tłoczni Kędzierzyn” zawartej w dniu 15 lutego 2019 roku (dalej „Umowa Kędzierzyn”) pomiędzy GAZ-SYSTEM jako Zamawiającym oraz konsorcjum, w którego skład wchodziła spółka RAFAKO S.A. z siedzibą Raciborzu (aktualnie w restrukturyzacji), pełniąca rolę lidera konsorcjum (dalej „RAFAKO”) oraz spółka PBG oil and gas Sp. z o.o. (obecnie PBG w związku z dokonanym połączeniem PBG oraz spółki PBG oil and gas Sp. z o.o., o którego rejestracji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku).
Do przesłanego do PBG oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od Umowy Kędzierzyn, GAZ-SYSTEM załączył notę obciążeniową wystawioną na spółkę RAFAKO, w której obciążył RAFAKO karą umowną w kwocie 33.916.160,35 zł.

Inne komunikaty

bDXHUorX