Trwa ładowanie...
bETmNqkB
Notowania
SNIEZKA: strona spółki
16.12.2020, 12:23

SKA Podpisanie aneksu do umowy na realizację budowy Centrum Logistycznego - II etap inwestycji

W nawiązaniu do raportu 20/2019 Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że 16 grudnia 2020 r. podpisał Aneks nr 1 do umowy o roboty budowlane na realizację budowy Centrum Logistycznego w Zawadzie („Inwestycja”).
Zgodnie z ww. aneksem i w związku z planowym ukończeniem I etapu Inwestycji, Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "Hand-Bud" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy (Generalny wykonawca) – w ramach realizacji II etapu Inwestycji – zwiększy zakres robót o wykonanie: części administracyjnej budynku (stan otwarty), placów i dróg dojazdowych, zagospodarowania terenu oraz wykonanie wybranych instalacji wewnętrznych (w tym elektrycznej, grzewczej i wodno-kanalizacyjnej). Szacunkowe wynagrodzenie za realizację II etapu Inwestycji, oparte o kosztorys ofertowy, wyniesie 70,75 miliona złotych. Ostateczne rozliczenie II etapu Inwestycji zostanie oparte na kosztorysie powykonawczym, dokonanym po jej zakończeniu. Wartość nakładów inwestycyjnych na realizację I i II etapu Inwestycji – według szacunków na dzień publikacji niniejszego raportu – wyniesie 147,39 miliona złotych. Śnieżka posiada zapewnione finansowanie na realizację Inwestycji zarówno w postaci środków własnych, jak i zewnętrznych. Według harmonogramu obowiązującego na dzień publikacji niniejszego raportu uruchomienie Centrum Logistycznego w Zawadzie jest planowane na pierwsze miesiące 2022 roku. Celem budowy Centrum Logistycznego Śnieżki w Zawadzie jest zwiększenie mocy logistycznych (możliwość zmagazynowania większej ilości wyrobów gotowych i wysyłania większej liczby palet na dobę) oraz obniżenie kosztów procesów logistycznych w Śnieżce i wybranych spółkach Grupy Kapitałowej Śnieżka. Nowy obiekt przejmie funkcje dotychczasowych Magazynów Wyrobów Gotowych w Brzeźnicy, Lubzinie i Pustkowie.

Inne komunikaty

bETmNqlj