Trwa ładowanie...
bDSqpIrp

Notowania

KBJ: strona spółki
18.12.2020, 2:37

KBJ Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki KBJ S.A. (Spółka, Emitent), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze w godzinach 10-16 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Warszawie (01-161) przy ul. Obozowej 57. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest piątym, ostatnim spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Inne komunikaty

bDSqpIrX