Trwa ładowanie...
bDSDGaZN

Notowania

FERRUM: strona spółki
21.12.2020, 17:12

FER Aktualizacja informacji nt. pozwu skierowanego przeciwko spółce zależnej

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 43/2020 z dnia 30 października 2020 r. dot. informacji nt. pozwu skierowanego przeciwko spółce zależnej Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. [ZKS FERRUM] przez Termetal Piotr Glaner sp. k. [Kontrahent], Zarząd FERRUM S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 21 grudnia 2020 r. do ZKS FERRUM wpłynął z Sądu Okręgowego w Katowicach odpis pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym kwoty 37,7 mln zł powiększonej o wartość odsetek ustawowych liczonych od czerwca 2020 r. [Pozew].
Roszczenia wynikające z Pozwu związane są z rzekomym dostarczeniem przez ZKS FERRUM na rzecz Kontrahenta wadliwego produktu. Szkody związane z roszczeniami obejmują koszty poniesione przez Kontrahenta oraz utracone korzyści. W ramach Pozwu, zgodnie z powziętą w dacie wpłynięcia Pozwu informacją, złożony przez Kontrahenta został również wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zapłatę kwoty odpowiadającej wartości przedmiotu sporu na majątku ZKS FERRUM, przy czym Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił przedmiotowy wniosek. Jednocześnie w związku z doręczeniem Pozwu, Sąd Okręgowy w Katowicach nie znalazł podstaw do wydania nakazu zapłaty w trybie upominawczym z uwagi na wątpliwości co do zasadności roszczenia oraz jego wysokości. Emitent podtrzymuje swoje stanowisko, że roszczenie i żądanie wywodzone przez Kontrahenta przeciwko ZKS FERRUM jest w całości bezzasadne, a całość tego roszczenia jest objęta polisą ubezpieczeniową posiadaną przez Grupę Kapitałową FERRUM. Zgodnie z wiedzą Emitenta ZKS FERRUM zamierza podjąć niezbędne środki prawne mające na celu ochronę interesów ZKS FERRUM oraz Emitenta. Emitent będzie informował o istotnych zdarzeniach dotyczących przedmiotowego postępowania w dalszych raportach.

Inne komunikaty

bDSDGbav