Trwa ładowanie...
bESPosnF
Notowania
NWAI: strona spółki
22.12.2020, 16:35

NWA Rekomendacja dotycząca przeznaczenia zysku netto Spółki NWAI DM SA (PLNWAI000017)

Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A.(dalej: NWAI, Spółka), w związku z raportem bieżącym nr 22/2020 z dnia 28 września 2020 roku, w którym Spółka informowała o podjętej przez Zarząd Spółki uchwale w sprawie rekomendacji co do przeznaczenia zysku netto Spółki oraz wypłaty dywidendy akcjonariuszom z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2020 roku (dalej: Uchwała Zarządu), informuje, że decyzją z dnia 17 grudnia 2020 roku, doręczoną NWAI w dniu 21 grudnia 2020 roku, Spółka uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I NWAI zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. w wysokości 1.064.250,89 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), a tym samym spełniony został warunek wejścia w życie przewidzianej Uchwałą Zarządu rekomendacji dotyczącej stanu faktycznego, w którym kwota zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2020 rok będzie niższa lub równa 1.064.250,89 zł, przewidującej przeznaczenie zysku Spółki w wysokości 1.064.250,89 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Inne komunikaty

bESPoson