Trwa ładowanie...
bDSfMyHp

Notowania

APE Postanowienie Sądu w sprawie wypowiedzenia umowy przez AO Zavod Invertor

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie podpisania umowy pomiędzy OOO APS Energia Rus a AO Zavod Invertor (Kontrahent) na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego dla elektrowni atomowej (Umowa) oraz do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie jednostronnego wypowiedzenia Umowy przez Kontrahenta i informacji przekazanej w raporcie okresowym Spółki za III kwartał 2020 roku, iż toczy się postepowanie przed sądem arbitrażowym pomiędzy OOO APS Energia Rus a AO Zavod Invertor w sprawie rozwiązania Umowy, Zarząd APS Energia S.A. (Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji o postanowieniu XVII Arbitrażowego Sądu Apelacyjnego w mieście Perm (Sąd) z dnia 16 grudnia 2020 r.
Sąd utrzymał w mocy postanowienie Sądu Arbitrażowego Rejonu Swierdłowskiego z września br., iż jednostronne wypowiedzenie Umowy przez Kontrahenta było skuteczne. Spółka Zależna nie wyklucza skorzystania z przysługujących jej procedur odwoławczych.

Inne komunikaty

bDSfMyHX