Trwa ładowanie...
bDSfngER

Notowania

KBJ: strona spółki
23.12.2020, 17:39

KBJ Zawarcie umowy ze spółką Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Zarząd KBJ S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu przez KBJ S.A. w dniu 23 grudnia 2020 roku, ze spółką Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach (Klient), umowy na wdrożenie systemu SAP ERP dla Klienta (Umowa). Umowa zakłada wdrożenie nowych zmian i funkcjonalności, tzw. roll-out.
Szacowany termin realizacji Umowy wynosi 9 miesięcy od rozpoczęcia prac projektowych, planowanych na pierwszy kwartał 2021. Umowa przewiduje przeprowadzenie całości prac konfiguracyjno-wdrożeniowych z zakładanym terminem uruchomienia produkcyjnego nowego systemu w czwartym kwartale 2021 r. Aktualna wartość kontraktu przekracza kwotę 2 mln zł netto. Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Emitenta.

Inne komunikaty

bDSfngFz