Trwa ładowanie...
bEDkyAoR
Notowania
ELKOP: strona spółki
28.12.2020, 20:29

EKP Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.12.2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie
w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) złożone przez Pana Damiana Patrowicz jako podmiot dominujący wobec spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia. Zawiadamiający poinformował o nabyciu akcji Emitenta przez swój podmiot zależny spółkę Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia oraz jednocześnie o pośrednim zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta powyżej progu 45,63 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEDkyApz