Trwa ładowanie...
bDSfAzDp

Notowania

GETIN: strona spółki
30.12.2020, 17:20

GTN Podpisanie aneksu do listu intencyjnego

Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 roku Emitent podpisał z Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie aneks do listu intencyjnego z dnia 27 lipca 2020 roku, dotyczącego podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji sprzedaży przez Bank na rzecz GH i przy udziale LC Corp 25 % posiadanych przez Bank akcji Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Aneks”, „Transakcja”).
Zgodnie z Aneksem, intencją jego stron jest doprowadzenie do zamknięcia Transakcji do dnia 31 marca 2021 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

Inne komunikaty

bDSfAzDX