Trwa ładowanie...
bDTLyPkl

Notowania

FOR Zmniejszenie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka") informuje, że Spółka otrzymała od MBM Concept Lab sp. z o.o. zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki poniżej 5% w wyniku transakcji sprzedaży akcji Spółki.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bDTLyPkT