Trwa ładowanie...
bDUpJelN

Notowania

KBJ: strona spółki
31.12.2020, 18:19

KBJ Zawarcie umowy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

Zarząd KBJ S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu przez KBJ S.A. w dniu 31 grudnia 2020 roku z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie (Klient) Umowy na zakup usług wsparcia dla oprogramowania SAP Business Objects. Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Okres realizacji Umowy wynosi 24 miesiące, do 31 grudnia 2022 r. W ramach realizacji Umowy Emitent zapewni dostęp do aktualizacji oprogramowania, będzie świadczył serwis techniczny oraz specjalistyczne konsultacje przewidziane zakresem Umowy. Wartość kontraktu przekracza kwotę 2 mln zł netto. Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Emitenta.

Inne komunikaty

bDUpJemv