Trwa ładowanie...
bEhIWVcl

Notowania

BGD Spłata kredytu obrotowego

Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia, że Emitent dokonał w terminie całkowitej spłaty na rzecz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kredytu obrotowego nr K01081/15 z dnia 28 sierpnia 2015 roku na kwotę 5.000.000 złotych oraz wszystkich należności ubocznych.
O zawarciu przedmiotowej umowy i przeznaczeniu kredytu Emitent informował inwestorów raportem bieżącym EBI nr 11/2015. W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Inne komunikaty

bEhIWVcT