Trwa ładowanie...
bDTtQpXF

Notowania

ATT Życiorys nowo powołanego członka Rady Nadzorczej – korekta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że otrzymał od nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Pana Marcin Mauera życiorys uzupełniony w zakresie pełnionych funkcji w organach nadzorczych.
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje uzupełniony życiorys Pana Marcina Mauera. § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bDTtQpYn