Trwa ładowanie...
bDSfkcRh

Notowania

JWC Zaktualizowana informacja o Kwotach Rat Wykupu Obligacji serii JWC0522 (ISIN PLJWC0000118)

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. ("Spółka") przekazuje zaktualizowane informacje o Kwotach Rat Wykupu Obligacji serii JWC0522 (poprzednio: JWC0520), oznaczonych kodem ISIN PLJWC0000118, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 15 maja 2017 r. z terminem zapadalności 12 maja 2022 r. w łącznej liczbie 70.000, w początkowej wartości nominalnej 1.000 zł każda obligacja („Obligacje”), uwzględniającą zmiany wynikające z przedterminowego wykupu części wartości nominalnej każdej z Obligacji ze środków pochodzących z dezinwestycji w dniu 18 grudnia 2020 r.

Załączniki

Inne komunikaty

bDSfkcRP