Trwa ładowanie...
bDTkgENx

Notowania

JWC Zaktualizowana informacja o Kwotach Rat Wykupu Obligacji serii JW10522 (ISIN PLJWC0000126)

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. ("Spółka") przekazuje zaktualizowaną informację o Kwotach Rat Wykupu Obligacji serii JW10522 (poprzednio: JWC1120), oznaczonych kodem ISIN PLJWC0000126, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 2 listopada 2017 r. z terminem zapadalności 16 maja 2022 r. w łącznej liczbie 94.000, w początkowej wartości nominalnej 1.000 zł każda obligacja („Obligacje”), uwzględniającą zmiany wynikające z przedterminowego wykupu części wartości nominalnej każdej z Obligacji ze środków pochodzących z dezinwestycji w dniu 18 grudnia 2020 r.

Załączniki

Inne komunikaty

bDTkgEOf