Trwa ładowanie...
bECuNvud
Notowania

ALI Zwiększenie pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów podmiotu zależnego

Zarząd ALTUS S.A. (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do Raportów Bieżących Spółki nr 53/2019 z dnia 18 października 2019 roku oraz nr 40/2020 z dnia 4 września 2020 roku, informuje iż w dniu 8 stycznia 2021 roku powziął wiadomość o zarejestrowaniu z dniem 31 grudnia 2020 roku obniżenia kapitału zakładowego Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Rockbridge TFI”) w wyniku umorzenia 47.861 akcji własnych Rockbridge TFI.
Obniżony kapitał zakładowy Rockbridge TFI w wyniku umorzenia 47.861 akcji własnych Rockbridge TFI wynosi 27 251 869,00 zł i dzieli się na 579 827 akcji o wartości nominalnej 47,00 zł każda. W wyniku obniżenia kapitału zakładowego Rockbridge TFI, Spółka ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o. („ALTUS AT”), w której 100% udziałów posiada ALTUS S.A., posiada akcje stanowiące 87,16 %, w kapitale zakładowym Rockbridge TFI oraz tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rockbridge TFI tj ALTUS AT posiada 505 352 akcje w kapitale zakładowym Rockbridge TFI oraz tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rockbridge TFI.

Inne komunikaty

bECuNvuL