Trwa ładowanie...
bEqgKnvp

Notowania

ARTGAMES: strona spółki
11.01.2021, 18:09

ARG Informacja dotycząca dystrybucji Alchemist Simulator (PC) w Chinach

Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 41/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ustalenia daty premiery gry Alchemist Simulator w wersji na PC („Gra”), niniejszym informuje, iż w dniu 11 stycznia 2021 r. spółka Polyslash S.A. z siedzibą w Krakowie, będąca wydawcą Gry („Wydawca”) zawarła z podmiotem zewnętrznym umowę w zakresie lokalizacji i dystrybucji Gry na rynku chińskim. Powyższa umowa obejmuje m.in. przetłumaczenie Gry na język chiński oraz przeprowadzenie działań marketingowych, co pozwoli na lepsze dostosowanie Gry do wymagań klientów na rynku chińskim i w efekcie poprawi potencjał sprzedażowy Gry w tym regionie.
Emitent jest producentem oraz właścicielem praw majątkowych do Gry. Z uwagi na wysoki potencjał rynku chińskiego w zakresie możliwego do osiągnięcia wolumenu sprzedaży Gry oraz faktu, iż Emitentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne z tytułu liczby sprzedanych egzemplarzy, zawarcie przez Wydawcę powyższej umowy może mieć pozytywne skutki finansowe również dla Emitenta. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty

bEqgKnvX