Trwa ładowanie...
bDSDhUSt

Notowania

FERRUM: strona spółki
12.01.2021, 12:33

FER Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] ["Rozporządzenie"], Zarząd FERRUM S.A. ["Emitent", "Spółka"] informuje o terminach przekazywania przez Spółkę do wiadomości publicznej raportów okresowych w 2021 roku.
Raport roczny za rok obrotowy 2020 [R]: 29 kwietnia 2021 r. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020 [RS]: 29 kwietnia 2021 r. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne [QSr] zawierające skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe: - za I kwartał 2021 r.: 31 maja 2021 r. - za III kwartał 2021 r.: 29 listopada 2021 r. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2021 r. [PSr] zawierający skrócony raport jednostkowy: 30 września 2021 r. Jednocześnie Emitent informuje, że działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanych raportów kwartalnych [QSr] za IV kwartał 2020 r. oraz II kwartał 2021 r. Emitent informuje także, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w 2021 r. Spółka zamierza kontynuować praktykę przekazywania rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową oraz skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.

Inne komunikaty

bDSDhUTb