Trwa ładowanie...
bECxZWuZ
Notowania
ELKOP: strona spółki
12.01.2021, 19:20

EKP Informacja o rozwiązaniu Umowy z firmą audytorską w zakresie badania sprawozdań spółki przejętej

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje że w związku z połączeniem Emitenta oraz spółki DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku jako spółki przejmowanej o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 58/2020 z dnia 28.12.2020 r. Emitent na zasadzie sukcesji uniwersalnej stał się stroną obowiązującej spółkę DAMF Inwestycje S.A. Umowy z firmą audytorską SM - Audyt Kancelaria Biegłego Rewidenta Stanisława Michalskiego, której przedmiotem było badanie sprawozdań finansowych DAMF Inwestycje S.A.
z siedzibą w Płocku. Wobec faktu rejestracji połączenia Emitenta oraz spółki DAMF Inwestycje S.A., oraz wobec tego, że Emitent związany jest umową z biegłym wybranym zgodnie z obowiązującą Emitenta procedurą o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2020 z dnia 10.06.2020 r., w dniu 12.01.2021 r. Zarząd Emitenta na podstawie porozumienia zawartego z firmą audytorską SM - Audyt Kancelaria Biegłego Rewidenta Stanisława Michalskiego porozumienie na podstawie, którego umowa z tym podmiotem na badanie sprawozdań finansowych DAMF Inwestycje S.A. została rozwiązana.

Inne komunikaty

bECxZWvH