Trwa ładowanie...
bDSplEHV

Notowania

PRF Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii L, M, N, O, P, R oraz S, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2020 r.
dla serii L 19 506 904 zł. dla serii M 17 524 981 zł. dla serii N 5 866 729 zł. dla serii O 13 004 409 zł. dla serii P 13 190 927 zł. dla serii R 15 601 043 zł. dla serii S 9 640 926 zł. Łączna wartość zbioru: 94 335 918 zł. Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R oraz serii S za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 56.876.725 zł. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty

bDSplEID