Trwa ładowanie...
bEikxmSt

Notowania

BRAND24: strona spółki
15.01.2021, 8:54

B24 Liczba klientów Brand 24 w IV kwartale 2020 roku

Zarząd Brand 24 S.A. [Spółka lub Emitent] przekazuje informacje o działalności handlowej Spółki i spółki zależnej w IV kwartale 2020 r.
Według danych o sprzedaży na koniec IV kwartału 2020 r. Brand24 posiadał 3470 aktywnych klientów, co oznacza, że liczba klientów netto wzrosła o 260 w ujęciu kwartał do kwartału. Natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba aktywnych klientów Brand24 wynosiła 3325. Emitent zaznacza, że jego oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby monitorowanych kluczowych zwrotów. Jednocześnie w oparciu o dane pochodzące bezpośrednio z wewnętrznych systemów Spółki, zgodnie z wstępnymi szacunkami Emitent ocenia iż wobec aktualnej struktury kosztów oraz struktury sprzedażowej liczba klientów zbliżona do poziomu ok. 3,5 tys. powinna umożliwić generowanie dodatniej rentowności netto w ujęciu kwartalnym. Ponadto Emitent oczekuje, iż dodatkowym czynnikiem, który wpłynie pozytywnie na średni przychód ze współpracy z klientem a tym samym na wyniki finansowe w kolejnych okresach będzie poszerzenie oferty produktowej o zaawansowane usługi i rozwiązania analityczne, o których Emitent informował mi.in w raporcie za III kwartał 2019 roku.

Inne komunikaty

bEikxmTb