Trwa ładowanie...
bDSEcpoB

Notowania

ITL Zmniejszenie zaangażowania poniżej progu 33⅓ % w ogólnej liczbie głosów w Spółce InteliWise S.A.

Zarząd Spółki InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od XANTHIPPE INVESTMENSTS LIMITED z siedzibą w Larnace, Republika Cypru _dalej „Akcjonariusz”_ o zmniejszeniu jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz zejściu poniżej progu 33⅓ % ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez Akcjonariusza.
Zgodnie z zawiadomieniem: W wyniku dokonania sprzedaży przez Akcjonariusza w dniu 13 stycznia 2021 r. 9.408 sztuk akcji Spółki _dalej „Transakcja”_ doszło do zmniejszenia dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z 2.290.011 (33,39%) do 2.280.603 (33,25%). Liczba akcji posiadanych przed Transakcją: Przed dokonaniem Transakcji Akcjonariusz posiadał 2.290.011 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 33,39% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 2.290.011 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 33,39% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Liczba aktualnie posiadanych akcji: Po dokonaniu Transakcji Akcjonariusz posiada 2.280.603 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 33,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 2.280.603 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 33,25% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Szczegółowa treść zawiadomienia w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty

bDSEcppj