Trwa ładowanie...
bEIFMBCd
Notowania
SEKO: strona spółki
18.01.2021, 13:30

SEK Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) z siedzibą w Chojnicach podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:
1. Raporty kwartalne: - raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 7 maja 2021 r. - raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 5 listopada 2021 r. 2. Raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 27 sierpnia 2021 r. 3. Raport roczny za 2020 r. – 23 marca 2021 r. Zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, raporty kwartalne za IV kwartał roku obrotowego 2020 oraz II kwartał roku obrotowego 2021 nie będą publikowane.

Inne komunikaty

bEIFMBCL