Trwa ładowanie...
bEqyNbeJ

Notowania

ASE Powołanie członka Zarządu

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18 stycznia 2021 r. powołała Pana Michała Nitkę, ze skutkiem od dnia 1 maja 2021 roku, do składu Zarządu Spółki bieżącej, wspólnej kadencji, tj. do dnia 12 lipca 2022 roku, powierzając mu funkcję Członka Zarządu.
Pan Michał Nitka rozpoczął swoją karierę w Grupie Asseco South Eastern Europe w sierpniu 2010 roku, obejmując stanowisko Head of Group Controlling, gdzie był odpowiedzialny za koordynację pracy działu kontrolingu spółki dominującej. Od stycznia 2015 roku pracuje na stanowisku Group Controlling Director i odpowiada za dział kontrolingu we wszystkich spółkach grupy kapitałowej. Zakres jego obowiązków obejmuje przede wszystkim koordynację pracy zespołów kontrolingu, rozwój oraz wdrożenie nowych procesów i narzędzi do raportowania zarządczego oraz wsparcie finansowe dla działów operacji i sprzedaży. W okresie od kwietnia do sierpnia 2010 pracował jako Financial Controller w Sita Polska Sp. z o.o., gdzie był odpowiedzialny za nadzór kilku spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. W okresie od stycznia 2007 do kwietnia 2010 pracował jako audytor w Ernst&Young na stanowisku Senior Auditor, gdzie brał udział w audycie dużych klientów z sektora przedsiębiorstw, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Wcześniej pracował również w działach audytu w BDO Polska oraz Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci. Pan Michał Nitka ukończył Uniwersytet Gdański (Wydział Zarządzania) ze specjalizacją w zakresie Ekonomiki Przedsiębiorstw. Pan Michał Nitka posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Pan Michał Nitka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco South Eastern Europe S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Nitka nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Inne komunikaty

bEqyNbfr