Trwa ładowanie...
bDSzzfCJ

Notowania

I2DEV: strona spółki
19.01.2021, 16:45

I2D Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku - sprostowanie

W ślad za raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 18.01.2021 r., Zarząd i2 Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o sprostowaniu omyłki w treści raportu bieżącego nr 1/2021 określającego terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2021 roku.
Zarząd Emitenta poniżej wskazuję terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku: I. Skonsolidowane raporty kwartalne: - za pierwszy kwartał 2021 r. - 14 maja 2021 r. - za trzeci kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r. II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 21 kwietnia 2021 r. III. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 27 sierpnia 2021 r. Jednocześnie Emitent informuje, że działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr) za IV kwartał 2020 roku oraz II kwartał 2021 roku. Emitent informuje także, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w 2021 roku Spółka w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym - skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu niniejszego sprawozdania.

Inne komunikaty

bDSzzfDr