Trwa ładowanie...
bEifYcQB

Notowania

AIN Złożenie oferty nabycia portfela inwestycyjnego byłej spółki zależnej

Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym złożył propozycję nabycia portfela inwestycyjnego byłej spółki zależnej – Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego SA z siedzibą w Bielsku-Białej, z wyłączeniem 93.800 jej akcji własnych oraz 10 udziałów Banku w Jastrzębiu Zdroju.
Strony ustaliły wstępną cenę sprzedaży portfela na kwotę około 4.000.000,00 zł (czterech milionów złotych). W skład portfela inwestycyjnego wchodzą zdematerializowane akcje trzech spółek notowanych na rynku NewConnect, niezdematerializowane akcje kilku spółek, w tym jednej publicznej oraz udziały w trzech spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Strony ustaliły siedmiodniowy termin na zawarcie powyższych transakcji, a ostateczna cena sprzedaży portfela inwestycyjnego wynikać będzie z przyjętych cen jednostkowych poszczególnych aktywów.

Inne komunikaty

bEifYcRj