Trwa ładowanie...
bDUENxPF

Notowania

ORANGEPL: strona spółki
20.01.2021, 15:11

OPL Daty publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Na podstawie § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne - za I kwartał 2021 r. - w dniu 21.04.2021 r. - za III kwartał 2021 r. - w dniu 25.10.2021 r. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny - za I półrocze 2021 r. - w dniu 28.07.2021 r. Raport roczny za 2021 r. - w dniu 23.02.2022 r. Skonsolidowany raport roczny za 2021 r. - w dniu 23.02.2022 r.

Inne komunikaty

bDUENxQn