Trwa ładowanie...
bDYAoKzV

Notowania

GTC: strona spółki
20.01.2021, 15:59

GTC Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych

Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:
I. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok - 23 marca 2021 roku. II. Skonsolidowane raporty kwartale: - za I kwartał 2021 roku – 13 maja 2021 roku, - za III kwartał 2021 roku – 16 listopada 2021 roku. III. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 24 sierpnia 2021 roku. Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka informuje, o zamiarze stałego przekazywania w 2021 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bDYAoKAD