Trwa ładowanie...
bDSoJOPp

Notowania

CWA: strona spółki
26.01.2021, 15:43

H4F Uzupełnienie raportu bieżącego nr 28/2020 z dn. 23.04.2020 r. - Podpisanie umowy dotyczącej zakupu pakietu kontrolnego (51%) udziałów w OZE Energetyka sp. z o.o.

Zarząd Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach ("Emitent") podjął decyzję o uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie bieżącym ESPI nr 28/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku pt. „Podpisanie umowy dotyczącej zakupu pakietu kontrolnego (51%) udziałów w OZE Energetyka sp. z o.o." o informacje na temat przejmowanej spółki i warunków transakcji.
Treść raportu bieżącego ESPI nr 28/2020 po zmianach jest następująca: „W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 27/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2020 roku Emitent podpisał umowę dotyczącą zakupu pakietu 204 udziałów w spółce OZE Energetyka sp. z o.o. stanowiących 51 proc. udziałów spółki OZE Energetyka sp. z o.o. Łączna cena nabycia 204 udziałów w OZE Energetyka sp. z o.o. zgodnie z warunkami ww. umowy wyniosła 12 240 zł Przedmiotem przeważającej działalności OZE Energetyka sp. z o.o. jest działalność w obszarze wdrażania rozwiązań OZE (instalacje fotowoltaiczne, stacje ładowania EV do aut elektrycznych). OZE Energetyka sp. z o.o. znajduje się w początkowej fazie rozwoju w obszarze OZE. Zakup udziałów spółki z branży odnawialnych źródeł energii nie wpływa na zmianę dotychczasowej strategii działalności Emitenta, jest jedynie aktywnym poszukiwaniem obszarów prowadzenia działalności gospodarczej, które cechuje duży potencjał rozwoju. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania dotyczą rozwoju Spółki i będą miały wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta.” Dodatkowo Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z informacjami zawartymi w raportach bieżących ESPI nr 30/2020, 35/2020 , 51/2020 oraz 65/2020, na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. na 26 stycznia 2021 r. Emitent nie posiada żadnych udziałów OZE Energetyka sp. z o.o.

Inne komunikaty

bDSoJOPX