Trwa ładowanie...
bEqIYSgl

Notowania

SARE: strona spółki
26.01.2021, 16:14

DTR Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na związanie spółki zależnej

Zarząd Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”) informuje, że w dniu 26.01.2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Marketplaceme sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Nowa Spółka”). Kapitał zakładowy Nowej Spółki nie będzie przekraczał 100 000,00 zł, a Digitree Group S.A. obejmie 100% jej udziałów po wartości nominalnej.
Marketplaceme sp. z o.o. zostanie zawiązana celem realizacji usług w zakresie internacjonalizacji działalności Grupy Emitenta, która jest jednym z filarów Strategii na lata 2021-2023. Spółka będzie odpowiedzialna za koordynowanie obecności klientów na zagranicznych marketplaces, tj. platformach gromadzących w jednym miejscu dużą liczbę produktów, pochodzących od zróżnicowanych dostawców. Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Inne komunikaty

bEqIYSgT