Trwa ładowanie...
bDToQlZx

Notowania

CWA: strona spółki
26.01.2021, 16:16

H4F Uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2020 z dn. 14.04.2020 r. - Zakończenie negocjacji i podpisanie umowy dotyczącej wdrożenia i uruchomienia platformy do masowych płatności w ramach małej instytucji płatniczej.

Zarząd Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach ("Emitent") niniejszym przekazuje uzupełnienie informacji zawartych w raporcie bieżącym ESPI nr 26/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku pt. „Zakończenie negocjacji i podpisanie umowy dotyczącej wdrożenia i uruchomienia platformy do masowych płatności w ramach małej instytucji płatniczej" o informacje na temat warunków finansowych zawartej umowy.
Treść raportu bieżącego ESPI nr 26/2020 po zmianach jest następująca: „Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") w nawiązaniu do raportu ESPI 25/2020 z dnia 06 kwietnia 2020 r. informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2020 roku Emitent zakończył negocjacje i podpisał umowę z podmiotem komercyjnym z sektora technologii informatycznych i informacyjnych ("Zamawiający") (łącznie "Strony"). Strony określiły zasady, warunki i parametry finansowe współpracy polegającej na wdrożeniu i uruchomieniu przez Emitenta dla Zamawiającego dedykowanego systemu umożliwiającego obsługę masowych płatności w ramach małej instytucji płatniczej. Na mocy zawartej umowy Zamawiający po uruchomieniu platformy będzie pobierał stałą opłatę za utrzymanie platformy w wysokości 5 000 zł miesięcznie oraz prowizję w wysokości 0,1% od przychodów uzyskanych przez Zamawiającego poprzez tą platformę. Produkcyjne uruchomienie platformy planowane jest w 3. kwartale 2020 r. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania wpisują się w strategię rozwoju Emitenta.” Dodatkowo Emitent informuje, że produkcyjne uruchomienie platformy na dzień przekazania niniejszego raportu, tj. na 26 stycznia 2021 r. nie nastąpiło. Emitent wykonał wszystkie zlecone czynności a produkcyjne uruchomienie platformy nie jest zależne od Emitenta.

Inne komunikaty

bDToQmaf