Trwa ładowanie...
bEigzmLF

Notowania

AIN Nabycie udziałów w trzech spółkach z o.o.

Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym przekazał dyspozycje przelewów, na rzecz Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego SA z siedzibą w Bielsku-Białej, środków pieniężnych w kwocie ok. 2,27 mln zł z tytułu nabycia udziałów w trzech spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyniku nabycia udziałów Spółka stała się podmiotem dominującym wobec Beskidzkiego Biura Consultingowego sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej - 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz DJP Invest sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej - 69,69% udziałów w kapitale zakładowym. Dotychczas Spółka nabyła od Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego SA w transakcjach pakietowych akcje trzech podmiotów. Po zakończeniu nabywania wszystkich aktywów, Zarząd przekaże raport podsumowujący.

Inne komunikaty

bEigzmMn