Trwa ładowanie...
bETIjQrV
Notowania
WAWEL: strona spółki
27.01.2021, 13:49

WWL Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:
1. Raporty kwartalne: - za I kwartał 2021 r. – 23 kwietnia 2021 r. - za III kwartał 2021 r. – 26 październik 2021 r. Stosownie do § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019 oraz za II kwartał 2020 roku nie zostanie opublikowany. 2. Raport półroczny: - za I półrocze 2021 r. – 20 sierpień 2021 r. 3. Raport roczny: - za 2020 r. – 16 marzec 2021 r.

Inne komunikaty

bETIjQsD