Trwa ładowanie...
bDUqsfBx

Notowania

MFO: strona spółki
28.01.2021, 11:25

MFO Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MARInformacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

Zarząd Spółki MFO S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2021 roku otrzymał od Panów:
1. Tomasza Mirskiego – Prezesa zarządu, 2. Jakuba Czerwińskiego – Członka zarządu, 3. Adama Piekutowskiego – Członka zarządu, powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art.19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR). Pełna treść powiadomień znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bDUqsfCf