Trwa ładowanie...
bDSzhMUl

Notowania

I2DEV: strona spółki
28.01.2021, 14:58

I2D Przedterminowy wykup obligacji serii J

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2021 r. Emitent podjął uchwałę w zakresie przedterminowego wykupu obligacji serii J („Obligacje”). Przedterminowy wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Warunkach Emisji Obligacji, będących załącznikiem do Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 18 lutego 2020 r o emisji Obligacji, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2020 z dnia 5 marca 2020 r.
Spółka określa minimalny poziom przedterminowego wykupu na kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych). Dokładną kwotę wykupywanych obligacji Spółka dookreśli w kolejnym raporcie bieżącym, jednak nie później niż w terminie do dnia 12 lutego 2021 r. Emitent dokona przedterminowego wykupu Obligacji poprzez zapłatę na rzecz Obligatariusza za każdą wykupowaną Obligację Należności Głównej wraz z należnymi, a niezapłaconymi odsetkami wyliczonymi zgodnie z Warunkami Emisji.

Inne komunikaty

bDSzhMUT