Trwa ładowanie...
bDTkhcLF

Notowania

APE Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

Zarząd Spółki APS Energia S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.:
- Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 31 marca 2021 r., - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 24 maja 2021 r., - Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 r. – 31 sierpnia 2021 r., - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 19 listopada 2021 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o zamiarze przekazywania przez Spółkę skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), w związku z tym Spółka odstępuje od przekazywania odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Spółka nie będzie publikować również odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Ponadto, Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz II kwartał 2021 r., zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Inne komunikaty

bDTkhcMn