Trwa ładowanie...
bDSfeBnp

Notowania

CLN Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Celon Pharma S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:
- jednostkowy raport roczny za 2020 rok: 31 marca 2021 r. - jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku: 31 maja 2021 r. - jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2021 roku: 30 września 2021 r. - jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku: 29 listopada 2021 r.

Inne komunikaty

bDSfeBnX