Trwa ładowanie...
bEgJkEpx

Notowania

SIN Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Solar Innovation S.A. w dniu 28 stycznia 2021 roku.

Zarząd Solar Innovation S.A. z siedzibą w Katowicach podaje do publicznej wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 28 stycznia 2021 roku akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu była spółka OZE Capital S.A. Liczba głosów na NWZA 16.000.000 ; udział w liczbie głosów na NWZA 99,68%; udział w ogólnej liczbie głosów 67,01 %.

Inne komunikaty

bEgJkEqf